BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Zawiadomienie - POŚ.6730.81.2022

                                                                                                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 31 sierpnia 2022 r.

 

POŚ.6730.81.2022

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej o numerze 36/28 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                    

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

    w formie obwieszczenia

  1. a/a

 

 

Data powstania: środa, 31 sie 2022 08:40
Data opublikowania: środa, 31 sie 2022 08:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 13:02
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 380 razy