BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Wiceprzewodniczący                                              

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002. 07. 2022         

 

                                                                                               Ruciane - Nida, 22 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień: 

 

29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LV sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 27 czerwca 2022 r.

5. Podjęcie uchwał:

   5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2022 – 2028.

   5.2 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

   5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom  realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

   5.4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane - Nida w roku szkolnym  2022/2023.

   5.5 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, Gałczyńskiego 2.

   5.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy  Ruciane - Nida.

   5.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida na rzecz jego najemcy (ul. Kwiatowa 7, lokal nr 31).

   5.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, Stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida na rzecz jego najemcy (Ukta 30,  lokal nr 6).

6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.

8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

9. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

                                                                                            

 

 

 

                                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                    Ruciane – Nida

                                                                             /-/  Mariusz Paradowski

 

Data powstania: wtorek, 23 sie 2022 11:21
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2022 11:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2022 08:59
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 337 razy