BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

dz. 20/38, ob. Wygryny, gm. Ruciane-Nida

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wygryny, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 20/38
  3. Powierzchnia: 1467 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LII/476/2022, z dnia 27 kwietnia 2022 roku w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  nr 72/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku.
  5. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana w części jako 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części 1ZL – tereny lasu.
  6. Ujawniona księdze wieczystej KW OL1P/00013645/1.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  170 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia  11.08.2022 r. do 01.09.2022 r.
Data powstania: czwartek, 11 sie 2022 11:40
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2022 11:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2022 08:56
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 490 razy