BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.88.2022

 

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 04 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak:

POŚ.6730.88.2022

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na na budowie budynku niemieszkalnego na części działki ewidencyjnej nr 36/31 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pan Rafał Kamiński reprezentujący firmę Analizy Przestrzenne Sora, został wysłany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 4 sie 2022 12:49
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2022 12:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:59
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 405 razy