BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.3.2022

 

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 04 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak:

POŚ.6733.3.2022

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV na części działek ewidencyjnych nr 53, 45, 60/4, 60/3, 60/2, 60/6 i 60/1 (w liniach rozgraniczających) położonych w obrębie geodezyjnym 18-Zameczek, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pan Robert Grodzki pełniący funkcję pełnomocnika Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, został wysłany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 4 sie 2022 07:59
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2022 08:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 13:00
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 516 razy