BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6730.76.2019

                                                                                                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 18 grudnia 2019 r.

 

 

POŚ.6730.76.2019

 

 

 

Strony postępowania

  1. wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny na  części działki o nr ewidencyjnym 170/2 położonej w obrębie geodezyjnym 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                        

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

 

Data powstania: środa, 18 gru 2019 10:05
Data opublikowania: środa, 18 gru 2019 10:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:08
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 963 razy