BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.65.2019

            Ruciane-Nida, dn. 22 października 2019 r.

 

 

POŚ.6730.65.2019

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na części działki o nr ewidencyjnym 35/40, położonej w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                        

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

   w  formie obwieszczenia

  1. a/a

 

 

Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 09:53
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 09:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lis 2019 10:16
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 1078 razy