BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 14 października 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 609745-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 29 października 2019 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: poniedziałek, 14 paź 2019 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 14 paź 2019 14:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2019 13:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 658 razy