BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wólka, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 73/1
 3. Powierzchnia łączna: 161 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XV/134/2019 z dnia 25 września  2019 r.
 5. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych nr geod. 77, 72/1, 78 położonej w obr. geod. Wólka, gm. Ruciane-Nida.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Na przedmiotową nieruchomość nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013652/3.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  7 500,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  11.10.2019 r. do 01.11.2019 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 11 paź 2019 11:47
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 11:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lis 2019 11:42
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1048 razy