BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica-kompleks VI.

Pliki do pobrania: