BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

 

  1. Opis nieruchomości – teren pod pojemniki do odpadów komunalnych
  2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida
  3. Numer działki – cz. 161/2
  4. Numer KW – 14782
  5. Powierzchnia nieruchomości do użyczenia – 40 m2
  6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 3 lat
  7. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  8. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 sierpnia 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.
Data powstania: piątek, 2 sie 2019 11:13
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 13:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sie 2019 08:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 354 razy