BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki JELCZ L090M

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Ogłasza I

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki JELCZ L090M

 

Marka i typ samochodu      - JELCZ L090M

Rok produkcji                     - 1999

Kolor nadwozia                  - pomarańczowy

Pojemność silnika/moc       - 4 580 cm3 / 114 kW, ZS

Masa własna                        - 7 800 kg

Całkowity przebieg             -  561 154 km

Ogumienie                           -  CONTINENTAL 255/70 r 22,5 o zużyciu około 50 %

Wyposażenie                       - standardowe dla tej marki pojazdu wg systemu Info-Ekspert.

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Silnik: Silnik firmy MAN, sprawny technicznie, uruchomiony. Pokrywa głowicy 3 i 4 cylindra zaolejona. Braków w wyposażeniu nie stwierdzono.
 2. Podwozie: Zużycie typowo eksploatacyjne. Widoczne ogniska korozji na elementach układu zawieszenia, kierowniczego i podłużnych ramy pojazdu. Braków w wyposażeniu nie stwierdzono.
 3. Nadwozie: Nadwozie w zabudowie typowe dla autobusu z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedniej prawej części nadwozia, sterowanymi pneumatycznie z miejsca kierowcy. Całość pokryta farbą nawierzchniową barwy pomarańczowej. Powłoka lakiernicza zmatowiała z licznymi ogniskami korozji na całej powierzchni. Wnętrze autobusu zużyte w zakresie typowym dla okresu eksploatacji pojazdu, tapicerka siedzeń wytarta użytkowaniem i porozrywana. Ogrzewanie Webasto sprawne. Braków w wyposażeniu nie stwierdzono.

 

      Cena wywoławcza netto wynosi 10 050,00zł,   wadium 1 005,00zł.

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida do dnia 30 lipca 2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem : „Przetarg pojazdu marki JELCZ”.

Zaoferowana cena podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, dokładny adres oferenta, jeżeli jest osobą prawną to nazwę firmy i siedzibę,
 2. oferowaną cenę zakupu netto,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,
 5. kopię wpłaty wadium.

 

Jeśli oferta nie spełni w/w warunków podlegać będzie odrzuceniu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać stosowne pełnomocnictwo.

 

 1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 30 lipca 2019r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie pokój nr 4,  Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida.

 

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej jak wyżej, najpóźniej w dniu przetargu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Ruciane- Nida, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.

 

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.

 

 1. Cena nabycia wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed terminem zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

 1. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych www.bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.

 

 1. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.
Data powstania: piątek, 12 lip 2019 11:19
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2019 11:54
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sty 2020 14:38
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1329 razy