BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Ruciane-Nida na ul. Gałczyńskiego 2 i ul. Mazurskiej15

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 05 lipca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569708-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Ruciane-Nida na ul. Gałczyńskiego 2 i ul. Mazurskiej 15”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 22 lipca 2019 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: piątek, 5 lip 2019 08:45
Data opublikowania: piątek, 5 lip 2019 09:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2019 07:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 1295 razy