BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

IGK.6840.12.2018 Ruciane - Nida, 15.01.2019 r.

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2018 roku poz. 121 z późn.zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 139/22
 3. Powierzchnia działki: 296 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr III/20/2018, z dnia 29 listopada 2018 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 139/17, położonej w obrębie Ruciane - Nida.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie opisanym jako 1MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
 6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00012030/4.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi 26 945,00 zł.
 8. Cena sprzedaży brutto wyniesie 33 142,35 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 6 197,35 zł.
 9. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 18.01.2019 roku do dnia 08.02.2019 roku.

Data powstania: piątek, 18 sty 2019 12:25
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 12:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2019 15:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1411 razy