BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane -Nida
  2. Numer działki: 94/17
  3. Powierzchnia działki: 513 m2
  4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00013031/4
  5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 37,47 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 przy ul. Bocznej  w Rucianem-Nidzie, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 26,13 m2 oraz udziałem w gruncie 6360/31431 ozn. nr geod. 94/17, o pow. 513 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
  6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2018   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia 19 grudnia 2018 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  i udziałem w gruncie wynosi 46 000,00 zł. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 4 600,00 zł.
  1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
  1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 04.01.2019 roku do dnia 25.01.2019 roku.

Data powstania: piątek, 4 sty 2019 12:35
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2019 12:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2019 12:42
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1403 razy