BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

SKO.73.394.2018

IGK.6730.35.2018

 W sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

 

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2018. 1945), zawiadamiam,  że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 26 listopada 2018 r., znak: SKO.73.394.2018 umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Burmiostrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 20 czerwca 2018 r., znak: IGK.6730.35.2018  odmawiającej ustalenia na rzecz P4 sp. z o.o. w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na  działce nr 317, obręb geod. Ukta, gmina Ruciane-Nida.

   Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia  obwieszczenia jest 5 grudnia 2018 r.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 gru 2018 09:35
Data opublikowania: środa, 5 gru 2018 11:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2018 10:12
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1570 razy