BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 26 października 2018 r.

 

IGK.6730.75.2018

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr 330, położonej w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Data powstania: piątek, 26 paź 2018 08:35
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2018 08:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lis 2018 08:36
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 1235 razy