BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.14.2017 Ruciane-Nida, 21 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na L sesji Rady Miejskiej w dniu

21 grudnia2017 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r..

D. Statutowe elementy obrad:

7. Interpelacje radnych.

8. Wnioski i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Data powstania: środa, 27 gru 2017 12:40
Data opublikowania: środa, 27 gru 2017 12:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 sty 2018 08:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1613 razy