BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I
Przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )

Nr geod. 48/8, o pow. 802 m2, cena 23.310,00 zł
Nr geod. 48/9, o pow. 1.214 m2, cena 37.990,00 zł
Nr geod. 48/10, o pow. 580 m2, cena 18.710,00 zł
Nr geod. 48/12, o pow. 932 m2, cena 27.680,00 zł
Położone: Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza

1. Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XLIII/57/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 11.06.2002 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 16.03.2007 roku do dnia 06.04.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 16 mar 2007 08:28
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2007 11:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2007 11:26
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2901 razy