BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 04 grudnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 626610-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 12 grudnia 2017 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 13:22
Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2017 10:12
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1722 razy