BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Realizacja dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od stycznia do grudnia 2018 r

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 625445-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na realizację dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od stycznia do grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 11 grudnia 2017 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: piątek, 1 gru 2017 08:19
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2017 11:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2017 08:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1784 razy