BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

 

                                                              Ruciane-Nida, 22 września 2017 r.

 IGK.6730.102.2017

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, obręb  geodezyjny Ukta, gmina Ruciane-Nida- obszar wiejski

Postanawiam

 

            wznowić, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, obręb  geodezyjny Ukta, gmina Ruciane-Nida- obszar wiejski, zawieszone z urzędu do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”.

 

u z a s a d n i e n i e

 

            Inwestor P4 Sp. z o.o., w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Warżała, wystąpiła z wnioskiem  do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, obręb  geodezyjny Ukta, gmina Ruciane-Nida- obszar wiejski. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”. W toku postępowania administracyjnego, po weryfikacji i analizie opinii biegłego zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 05.09.2017 r. w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych w celu ustalenia, czy dla tej inwestycji wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. Organ postanowił wznowić postępowanie.

 

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

 

 

P o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Otrzymują:

 

  1. . Wnioskodawca
  2. strony postępowania,
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.

 

Sporządziła:

M.K

 

Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 15:00
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 15:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 paź 2017 11:51
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1712 razy