BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na obsługę kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie zaprasza do złożenia ofert na obsługę kotłowni.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotła c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018 w kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, w okresie od 03.10.2017 r. do 30.04.2018 r.

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z wybiałkowaniem ścian.

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: „Obsługa kotłowni”.

W kopercie wewnętrznej należy umieścić kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15 do dnia 29 września 2017 r. do godz.15:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 października 2017 r. o godz.14:00

ZASADY  OCENY  OFERTY:

Cena oferenta – 100%

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15, tel. 87 423 10 73

 

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Kowalska

Data powstania: środa, 20 wrz 2017 14:14
Data opublikowania: środa, 20 wrz 2017 14:19
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lis 2017 12:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1999 razy