BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.8.2017 Ruciane-Nida, 19 września 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 września 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 6 września 2017 r..

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLIV sesji Rady Miejskiej w dniu

6 września 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Podsumowanie II edycji konkursu „Najładniejsza posesja w gminie Ruciane-Nida”

- wręczenie nagród laureatom.

8. Informacja o realizacji budżetu gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2017 r.

 

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

2) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI,

3) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 20 wrz 2017 13:16
Data opublikowania: środa, 20 wrz 2017 13:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2017 07:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1795 razy