BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 05 wrzesień 2017 r.

 

 

IGK.6730.113.2017

 

 

 

 

                                                                                                                             Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

       Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz.1257), Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony, iż postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej nr 35/32 położonej w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski nie zostanie zakończone w terminie, z uwagi na konieczność przygotowania projektu przez uprawnionego urbanistę oraz uzyskanie stosownych uzgodnień. Termin wyznaczam na dzień 05 listopad 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego

  1. a/a

 

 

Sporządziła:

Julita Małż

Tel. 87 425 44 51

 

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 13:26
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 13:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sty 2018 07:29
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 1842 razy