BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

IGK.6730.113.2017                                                                                                                 Ruciane-Nida, dn. 05 września 2017 r.

 

           

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej nr 35/32 położonej w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest Pani Justyna Sałek.

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony postępowania mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu) oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

            Ponadto na podstawie art. 49 a K.P.A poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne w formie obwieszczenia, które wywieszone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.ruciane-nida.pl).

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 13:23
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 13:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sty 2018 07:30
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 1962 razy