BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

dotyczące prac związanych z budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie.

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwraca się z prośbą oferty cenowej netto i brutto na wykonanie prac związanych z budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie. Do złożonej oferty proszę o dołączenie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego zawierającego ceny poszczególnych elementów (urządzeń) z opisu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.09.2017 r. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń na terenie miasta Ruciane-Nida we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, tereny na których zostaną zamontowane urządzenia to tereny zieleni miejskiej

Opis urządzeń:

 1. Huśtawka wahadłowa z montażem – ilość: 4 sztuki
  • Minimalne wymiary urządzenia: długość - 3,50 m, szerokość 2,40 m, wysokość 2,35 m.
  • Opis urządzenia: konstrukcja huśtawki wykonana z rur stalowych 76 x 3,2 mm, malowanych proszkowo farbą odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Do huśtawki mogą być zamontowane siedziska: zwykła, pampersy, opony lub bocianie gniazdo – według wskazówek zamawiającego.
  • Sposób montażu: słupy zabetonowane w gruncie na głębokość ok. 1,00 m. Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 2. Drabinka skośna z przeplotnią linową z montażem – ilość: 2 sztuki
  • Minimalne wymiary urządzenia: długość - 2,60 m, szerokość 1,95 m, wysokość 1,75 m.
  • Opis urządzenia: drabinki w kształcie dwóch skośnych, schodzących się u góry ścianek wykonanych z rur stalowych 34 x 2,9 mm, malowanych proszkowo farbą odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Po bokach każdej ze ścian drabinki stalowe, zaś w środku przeplotnie linowe wykonane z lin polipropylenowych, wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym. Liny połączone łącznikami wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowanym w aluminium.
  • Sposób montażu: urządzenie zabetonowane w gruncie na głębokość ok. 1,00 m. Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 3. Zestaw systemowy z montażem – ilość: 2 sztuki
  • Minimalne wymiary urządzenia: długość - 3,85 m, szerokość 3,45 m, wysokość 3,35 m.
  • Opis urządzenia - zestaw powinien zawierać co najmniej:
   • 2 wieże okrągłe, w tym jedna z daszkiem
   • Pomost łączący wieże,
   • Barierki zabezpieczające wieże i pomost łączący wieże,
   • Zjeżdżalnie,
   • Zjazd spiralny wykonany z rury stalowej,
   • Drabinkę poziomą,
   • Ściankę wspinaczkową,
   • Ściankę linową,
   • Przeplotnie linową.
  • Zestaw powinien być wykonany ze stali. Jedynymi elementami nie stalowymi mogą być: daszek, zjeżdżalnia i przeplotnie linowe.
  • Sposób montażu: urządzenie zabetonowane w gruncie na głębokość ok. 0,70 m. Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 1. Wioślarz na słupie z montażem – ilość: 4 sztuki
  • Maksymalny ciężar użytkownika: co najmniej 120 kg.
  • Opis urządzenia
   • Konstrukcja: rama nośna z rur stalowych 90 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium, siedzisko i oparcie stalowe, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego.
   • Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
  • Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 2. Prasa nożna na słupie z montażem – ilość: 4 sztuki
  • Maksymalny ciężar użytkownika: co najmniej 120 kg.
  • Opis urządzenia
   • Konstrukcja: rama nośna z rur stalowych 90 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium, siedzisko i oparcie stalowe, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego.
   • Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
  • Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 3. Orbitrek i narty na pylonie podwójnym z montażem – ilość: 4 sztuki
  • Maksymalny ciężar użytkownika: co najmniej 120 kg.
  • Opis urządzenia
   • Konstrukcja: rama nośna z rur stalowych 90 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium, siedzisko i oparcie stalowe, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego.
   • Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
  • Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 4. Krzesło do wyciskania i biegacz na pylonie podwójnym z montażem – ilość: 4 sztuki
  • Maksymalny ciężar użytkownika: co najmniej 120 kg.
  • Opis urządzenia
   • Konstrukcja: rama nośna z rur stalowych 90 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium, siedzisko i oparcie stalowe, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego.
   • Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
  • Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie. Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.
 5. Street workout z montażem – ilość: 2 sztuki
  • Minimalne wymiary urządzenia: długość- 4,40 m, szerokość 1,90 m, wysokość 2,35 m.
  • Opis urządzenia - zestaw powinien zawierać co najmniej:
   • 4 drążków poziomych do podciągania się
   • 1 drabinki pionowej,
   • 1 drabinki poziomej,
   • Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
  • Sposób montażu: urządzenie zabetonowane w gruncie. Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie miasta Ruciane-Nida.

Oferty należy złożyć na piśmie osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie." w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 14:30 pok. nr 15.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Data powstania: wtorek, 1 sie 2017 13:32
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2017 14:04
Data przejścia do archiwum: środa, 9 sie 2017 10:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1859 razy