BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej: obręb geodezyjny Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 329
 3. Powierzchnia: 464 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 65,73m2 , stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr XL/336/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości zabudowanej wynosi 64 440,00 .
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00012960/8.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  66 000,00 zł.  
 9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221).
 10. Nabywca ponosi  koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  28.07.2017 r. do 18.08.2017 r.
Data powstania: piątek, 28 lip 2017 07:39
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2017 07:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sie 2017 09:21
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1654 razy