BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM.0002.7.2017 Ruciane-Nida, 25 lipca 2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz.1600 w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie XI nadzwyczajną (XLIII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025,

  • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 26 lip 2017 08:49
Data opublikowania: środa, 26 lip 2017 08:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sie 2017 07:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1634 razy