BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.01.2017

             

            

                                                                                                                                                                              Ruciane-Nida, dn. 13.07.2017 r.

 

 

                                                                                                                                                 Strony postępowania

                                                                                                                                                 według wykazu

 

PNO.6220.01.2017

 

                   

                Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa z rozbudową budynku hotelu, części rekreacyjnej wraz z basenem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym strefą wellness), salą konferencyjno-bankietową, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida,  obszar Natura 2000, zawiadamiam strony postępowania, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres umig@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jednocześnie tut. Urząd przypomina, iż zawiadomienie stronw przedmiotowym postępowaniu odbywa się na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.

 

 

Otrzymują:

1. Mazurski Raj Sp. z o.o.

2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a)

3. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                         Sporządził:

Data powstania: czwartek, 13 lip 2017 11:31
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2017 11:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lip 2017 07:38
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1797 razy