BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 549505-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –   31 lipca 2017 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: piątek, 14 lip 2017 08:04
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 08:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sie 2017 09:21
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1910 razy