BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.01.2017

                                                                                                                                                                           Ruciane-Nida, dn. 03.07.2017 r.

 

 

IGK.6220.01.2017

                                                                                                                                                        W/g rozdzielnika

 

 

            Informuję, iż zgodnie z toczącym się postępowaniem znak: IGK.6220.01.2017, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor w dniu 30.06.2017 wystąpił z prośbą o zmianę nazwy przedsięwzięcia z: „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na:

„Przebudowa z rozbudową budynku hotelu, części rekreacyjnej wraz z basenem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym strefą wellness), salą konferencyjno-bankietową, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż zakres inwestycji pozostaje bez zmian.

            W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie do 12 lipca 2017 r.

            Nieudzielanie we wskazanym terminie odpowiedzi zostanie uznane za brak sprzeciwu stron w przedmiocie zmiany nazwy przedsięwzięcia.

             

 

Otrzymują:

  1. Mazurski Raj Sp. z o.o.
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
  5. a/a.

 

Sporządził:                           

Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2017 12:35
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2017 12:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 12:23
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1869 razy