BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1, 2, 3 I 4 DO TREŚCI SIWZ

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

 

Do Zamawiającego w dniu 24 stycznia 2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 
Zapytanie nr 1
Dot.: pkt 2.7 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by kabina pojazdu posiadała wywietrznik dachowy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez wywietrznika dachowego? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że pojazd wyposażony jest w układ klimatyzacji i wentylacji, wobec czego nie wymaga stosowania wywietrznika dachowego.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu bez wywietrznika dachowego.
 
Zapytanie nr 2
Dot.: pkt 4.6 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,7 kVA do zasilania urządzeń elektrycznych. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z agregatem prądotwórczym o mocy mni. 2,5 kVA?
Odp.   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z agregatem prądotwórczym o mocy ciągłej mini. 2,5 kVA, z zachowaniem pozostałych parametrów i wymogów.
 
Zapytanie nr 3
Dot.: pkt 3.26 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w działko wodno- pianowe z zaworem odcinającym elektropneumatycznym, a dalej „demontowanie działka”. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że pojazdy pożarnicze podlegają procedurze certyfikacji przez CNBOP wraz z konkretnym typem działka zamontowanego w pojeździe. W przypadku większości producentów jest to działko wodno- pianowe na stałe montowane na dachu, które nie jest przystosowane do samodzielnego demontażu przez użytkownika. Konieczność zastosowania działka przenośnego (z możliwością szybkiego demontażu) spowoduje, że nie możliwa będzie realizacja przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, gdyż czas oczekiwania na działko ok. 6 tygodni, a dodatkowo należy doliczyć czas potrzebny na przeprowadzenie certyfikacji. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z działkiem wodno- pianowym zamontowanym na stałe na dachu pojazdu?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z działkiem wodno- pianowym zamontowanym na stałe na dachu pojazdu.
 
Zapytanie nr 4
Pyt. 1.  Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
Pyt.. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z pojedynczym ogumieniem na obu osiach?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym na osi tylnej i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
Pyt. 3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez fabrycznego przetłoczenia tylniej ściany kabiny dostępnego tylko i wyłącznie w podwoziach marki mercedes i z minimalnym ograniczeniem przestrzeni siedziska przez mocowanie aparatów ODO?
Odp.: Zamawiający nie wymaga fabrycznego przetłoczenia tylniej ściany kabiny tylko spełnienia wymagań - „uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, (uchwyty na aparaty nie powinny w żadnym stopniu zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska)”.
 
Pyt. 4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości.
 
Pyt. 5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3 300 mm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3300 mm i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
Pyt. 6.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mocowaniem dla drabiny trzyrzędowej DNW 3080, która nie podnosi wysokości całkowitej pojazdu?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z mocowaniem dla drabiny trzyprzęsłowej DNW 3080 i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
Pyt. 7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym ze stali nierdzewnej i aluminium?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym ze stali nierdzewnej i aluminium i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
Pyt. 8.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek sprzętowych wykonaną z blachy aluminiowej?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek sprzętowych wykonanych z blachy aluminiowej.
 
Pyt. .9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu tylko z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu tylko z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
Pyt. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą umieszczoną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym autopompę i układ wodno-pianowy przed zamarznięciem jednak bez dodatkowego ogrzewania z układu chłodzenia silnika?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z proponowanym powyżej rozwiązaniem i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
 
W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
Data powstania: środa, 25 sty 2017 14:25
Data opublikowania: środa, 25 sty 2017 11:14
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2017 11:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2174 razy