BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DO SIWZ

Przebudowa drogi gminnej nr 172003N

 

Do Zamawiającego w dniu 19 stycznia 2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 172003N. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 
Pytanie 1.
Proszę o zamieszczenie rysunku rozmieszczenia łożysk elastomerowych wraz z podaniem ich typów i parametrów .
Odp. Rysunek rozmieszczenia łożysk w załączeniu
 
Pytanie 2.
Proszę o podanie parametrów technicznych separatora fi 1500 .
Odp. Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
 
Pytanie 3.
Na dojazdach zaprojektowano skrzynki ściekowe z odpływem bocznym. Proszę o podanie typu skrzynek i materiału z jakiego mogą być wykonane.
Odp. Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
 
Pytanie 4.
Brak jest projektu kolektora odwadniającego most. Proszę o dołączenie tego projektu.
Odp. Projekt nie zawiera rysunków kolektora odwadniającego
 
Pytanie 5.
Według „Zaleceń projektowania , budowy i utrzymania odwodnienia drogowych obiektów mostowych” opracowanych na zlecenie GDDKiA „ w 2009 roku przez zespół pod kierunkiem prof.dr hab.inż. Dariusza Sybilskiego w obiektach mostowych, w których podłącza się do przewodu nie więcej niż 3 wpusty i gdy długość przewodu jest nie większa niż 40 m dopuszcza się średnice rur DN 150 mm ( pkt.4.22, strona 40.opracowania), a do wykonania elementów instalacji odprowadzającej można używać równorzędnie tworzyw PEHD lub PP   ( pkt 3.2.1 i 3.2.2. strona 25 i 26 opracowania). Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do odwodnienia mostu kolektora z PP o średnicy DN 150 mm?
Rozwiązanie to obniży cenę odwodnienia o ok. 40% w stosunku do zaprojektowanego.
Odp. Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i projektem budowlanym – nie dopuszcza się zmiany średnicy oraz materiału.
 
W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 14:55
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2017 11:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2066 razy