BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ruciane-Nida planuje przeprowadzić w 2017 r.

Gmina Ruciane-Nida, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidziany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Przebudowa drogi gminnej nr 172003N

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.734.991,06

I

2

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

Dostawa

Przetarg nieograniczony

795.080,00

I

3

Przebudowa łącznika między blokami nr 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

591.400,00

I

4

Wykonanie nawierzchni ściernej w miejscowości Wólka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II

5

Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.494.000,00

II

6

Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

441.500,00

IV

7

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Usługi

Przetarg nieograniczony

780.000,00

IV

 

Data powstania: piątek, 20 sty 2017 13:25
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2017 13:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2187 razy