BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji

Ruciane-Nida, 2 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.002.1.2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ruciane-Nida X nadzwyczajną (XXXVII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,
    • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,
  5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogdan Słabek
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 10:30
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 10:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2017 10:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2049 razy