BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.87.2015

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013 r. poz. 267 wraz z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 r., poz.199 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej Nr 1777N Mikołajki – Wejsuny - DK nr 58 od km 10+896 do km 11+149„ na działce nr 3002 obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

           Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8oo – 14oo).

 

Data powstania: piątek, 4 gru 2015 09:31
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 09:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2015 08:11
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2143 razy