BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

IGK.6840.16.2012                                                                                                                              Ruciane-Nida, dnia 04.12.2015r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Krzyże, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 91/25
 3. Powierzchnia łączna: 136 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jest nieruchomość gruntowa zabudowana częścią budynku należącego do P. Barbary Wrzesińskiej-Janczarskiej, o powierzchni 136 m2, ozn. nr geodezyjnym 91/25, położona w obrębie Krzyże, gm. Ruciane-Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013628/6, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XV/126/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
 5. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 91/24, położonej w obrębie Krzyże, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów oznaczona jako Bi – inne budowlane.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00013628/6.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 6 200,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 7 626,00 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 426,00 zł.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04 grudnia 2015 r. do 25 grudnia 2015 r.
Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 12:30
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 07:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2015 14:51
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2219 razy