BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

 

PNO.6840.29.2015                                                                                                                             Ruciane-Nida, dnia 04.12.2015r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Śwignajno, Gmina  Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 98/12
 3. Powierzchnia łączna: 916 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie ograniczonegow wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIV/116/2015 z dnia 28 października 2015 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Nieruchomość jest obciążona dzierżawą do dnia 22 lipca 2022 r.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 8 000,00 zł
 8. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00013580/7.
 9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 8 000,00 zł.
 10. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 04 grudnia 2015 r. do dnia 25 grudnia 2015 r.
Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 12:28
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 07:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2015 14:51
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2118 razy