BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ruciane-Nida, dn. 27 / 04 / 2015r.

Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida,

PF.042.17.2014

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Władze Miasta i Gminy Ruciane-Nida zapraszają na konsultacje społeczne Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022, opracowania programującego założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ruciane-Nida na lata 2015-2020. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.

Projektowana ustawa o rewitalizacji przewiduje wyposażyć JST w szereg narzędzi służących do efektywnego prowadzenia procesu rewitalizacji, w szczególności poprzez zachęcanie różnych podmiotów (publicznych i prywatnych) do koncentracji działań na obszarach rewitalizowanych. W ramach Narodowego Planu Rewitalizacji budowane będzie krajowe instrumentarium finansowania rewitalizacji. Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie także oferta instrumentów finansowych (zwrotnych). Zdefiniowany zostanie również katalog interesariuszy procesu rewitalizacji – ustawa wskaże, że są nimi: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym,
które odbędzie się w
Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida ,
w dniu 5 maja 2015 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej (pokój nr 4).


Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2015 21:37
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2015 09:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 maj 2015 15:39
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2190 razy