BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.12.2014
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY, położonej na działce nr 86/14 w obrębie Ruciane-Nida, mogą zapoznać się ze sporządzoną opinią biegłego w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: wtorek, 13 sty 2015 14:29
Data opublikowania: wtorek, 13 sty 2015 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:36
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2447 razy