BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.150.2014
Ruciane-Nida, dn. 29 grudnia 2014r.

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN-0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalno-gospodarczego na działce o nr 118/3o dł. około 216m., położonej w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, w imieniu którego działa Elektryk Karbowniczyn S.C.,
ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 31 gru 2014 09:03
Data opublikowania: środa, 31 gru 2014 09:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2015 12:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2538 razy