BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 22 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
0002.13.2014

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 15:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie IV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z I, II i III sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na II sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2014 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Uzupełnienie składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej.
 3. Informacja na temat skargi na działalność Burmistrza MiG Ruciane-Nida.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 r.,
  • Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 1. D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: wtorek, 23 gru 2014 13:25
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2014 14:17
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2014 09:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2301 razy