BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 15 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.12.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie I nadzwyczajną (III kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:
    • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2014 rok,
    • wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
  5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 15:06
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2014 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2014 11:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2316 razy