BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA CATERING

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 08 / 12 / 2014r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA CATERING


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Niniejszym informuję, że Beneficjent zdecydował o wyborze oferty złożonej przez M.P. INVETSMENT Monika i Piotr Tomkowscy s.c., ul. Jana Pawła II nr 3, 11-730 Mikołajki, o wartości 492,00zł. Uzasadnienie: jest to jedyna oferta.Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik– Kierownik projektu

______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2014 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2014 09:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 gru 2014 07:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2436 razy