BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.119.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida uprzejmie informuje, iż dnia 19 listopada 2014 r. została wydana decyzja znak PNO.6730.119.2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 141/10, 141/11, 141/13 położonych w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida, dla zamierzenia związanego z budową oświetlenia terenów komunalnych (boisko i świetlica). Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 11:22
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 11:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2377 razy