BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o uzgodnieniach inwestycji celu publicznego z RDOŚ w Olsztynie

Ruciane-Nida, dn. 24 października 2014 r.

Strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego

Nasz znak: PNO.6730.119.2014

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia parkowego, na działkach o nr ewidencyjnym 141/10, 141/11, 141/13, położonych w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosty Powiatu Piskiego w Piszu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Otrzymują:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
2. a/a

Sporządziła: Natalia Dziekońska
Tel. (87) 425 44 54
Data powstania: piątek, 24 paź 2014 10:02
Data opublikowania: piątek, 24 paź 2014 12:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2014 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2261 razy