BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 414/5
3. Powierzchnia łączna: 805 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LI/367/2014, z dnia 21.08.2014roku.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 52 478,00 zł.
8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012959/8.
9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 52 478,00 zł.
10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 64 547,94 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 12 069,94 zł.
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24.10.2014 roku do dnia 14.11.2014roku.
Data powstania: piątek, 24 paź 2014 12:17
Data opublikowania: piątek, 24 paź 2014 11:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2014 10:02
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2270 razy