BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 3 października 2014Strony postępowania


Nasz znak:
PNO.6220.10.2014Stosownie do dyspozycji art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE na działce nr 203 położonej w obrębie Śwignajno nie zostanie zakończone w terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o opinię powołanego biegłego. Nowy termin zakończenie wyznaczam na dzień 20 listopada 2014 roku.Data powstania: piątek, 3 paź 2014 12:05
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2014 12:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2548 razy