BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod składowanie opału,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 87/40
4. Numer KW – OL1P/00013038/3
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 35 m2.
6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,22 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 03 października 2014 r. do dnia 24 października 2014 r.
Data powstania: piątek, 3 paź 2014 09:30
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2014 11:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 paź 2014 09:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2332 razy